Cultuurcentrum Leeuwarden

Dirk Boutsstraat 36

Neem gerust contact op voor meer informatie.


e-mail:

adres:

Telefoon gebouw

Bank:

info@cultuurcentrumleeuwarden.com

Dirk Boutsstraat 36
8932 CT Leeuwarden

058 - 213 00 01

Rabobank
NL 55 RABO 0128 1428 55