Cultuurcentrum Leeuwarden

Dirk Boutsstraat 36


De Stichting Cultuurcentrum Leeuwarden heeft als doel multiculturele activiteiten te stimuleren door 
het beschikbaar stellen van huisvesting tegen een redelijke vergoeding zonder winstoogmerk. De 
stichting bestaat uit een bestuur en de dagelijkse activiteiten worden begeleid door een aantal 
enthousiaste vrijwilligers.

Bestuur:

Voorzitter:

Arjan van der Veen

voorzitter@cultuurcentrumleeuwarden.com

Secretaris:

Harrie Steenstra

secreatris@cultuurcentrumleeuwarden.com

Penningmeester:

Ronald Smidt

penningmeester@cultuurcentrumleeuwarden.com

Algemeen:

Anne Sjoerd Bakker
Thales de Roo
Renee van der Veen